Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Ковінько О.М., Лояніч Є.В. Інформаційні технології у маркетингу

АНОТАЦІЯ
У статті проаналізовано типові технологічні засоби пошуку, збору, нагромадження та класифікації маркетингової інформації, оброблення одержаних даних. Розглянуто інформаційні технології, які використовуються в сучасних маркетингових дослідженнях, та їх перспективні напрямки. Обґрунтовано популярність маркетингу в гіпермедійному середовищі інтернету.

Ключові слова: інформаційні технології, маркетингове дослідження, інформаційні системи маркетингу, інтернет-маркетинг, інформація, ІС, ІТ, ІСМ.

АННОТАЦИЯ
В статье проанализированы типичные технологические средства поиска, сбора, накопления и классификации маркетинговой информации, обработки полученных данных. Рассмотрены информационные технологии, которые используются в современных маркетинговых исследованиях и их перспективные направления. Обоснована популярность маркетинга в гипермедийной среде интернета.

Ключевые слова: информационные технологии, маркетинговое исследование, информационные системы маркетинга, интернет-маркетинг, информация, ИС, ИТ, ИСМ.

АNNOTATION
Typical technological query of collection, piling up and classification of marketing information, processing of the got data facilities are analysed in the article. Information technologies which are used in modern marketings researches and them perspective directions are considered. The grounded popularity of marketinga is in the gipermedia environment of Internet.

Keywords: information technologies, marketing research, informative systems of marketing, internet-marketing, IS, IT, ISM.

Завантажити статтю (pdf)