Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Лойко В.В., Бродюк І.В. Інвестиційна стратегія в системі стратегічного набору підприємства

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто сутність поняття «інвестиційна стратегія» та узагальнено основні ключові моменти для формування визначення цього поняття; визначено роль та значення даної стратегії для промислових підприємств; проаналізовано місце інвестиційної стратегії в «стратегічному наборі підприємства» та вказано на її взаємозв’язок з іншими видами стратегій.

Ключові слова: підприємство, стратегічний набір, інвестиційна стратегія, функціональна стратегія, інвестиції, інвестори.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрена сущность понятия «инвестиционная стратегия» и обобщены основные ключевые моменты для формирования определения этого понятия; определены роль и значение данной стратегии для промышленных предприятий; проанализировано место инвестиционной стратегии в «стратегическом наборе предприятия» и указано на её взаимосвязь с другими видами стратегий.

Ключевые слова: предприятие, стратегический набор, инвестиционная стратегия, функциональная стратегия, инвестиции, инвесторы.

АNNOTATION
Тhe essence of the concept of «investment strategy» and summarizes the main key to the formation of the definition of this concept; the role and importance of this strategy for the industry; analyzed the place of the investment strategy in «strategic set of enterprise» and pointed to its links with other types of strategies.

Keywords: enterprise, strategic recruitment, investment strategy, functional strategy, investments, investors.

Завантажити статтю (pdf)