Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Клюс Ю.І. Організаційно-інформаційне формування корпоративного управління інноваціями

АНОТАЦІЯ
В статті виокремлено напрями організаційного формування корпоративного управління інноваціями, розглянуто види корпоративного керівництва підприємства, досліджено форми організації інноваційної діяльності підприємств, проведено аналіз шляхів вибору організаційної форми корпоративного управління інноваціями.

Ключові слова: інновація, корпорація, управління, діяльність, підприємство.

АННОТАЦИЯ
В статье выделены направления организационного формирования корпоративного управления инновациями, рассмотрены виды корпоративного руководства предприятия, исследованы формы организации инновационной деятельности предприятий, проведен анализ путей выбора организационной формы корпоративного управления инновациями.

Ключевые слова: инновация, корпорация, управление, деятельность, предприятие.

ANNOTATION
The article singles out areas of organizational formation of corporate innovation management, corporate types examined the management studied forms of organization innovation activity, the analysis by choosing the organizational form of corporate innovation management.

Keywords: innovation, corporation, management, activity, company.

Завантажити статтю (pdf)