Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Гронь О.В. Використання творчого потенціалу споживачів для спільного створення цінності

АНОТАЦІЯ
Стаття присвячена аналізу та систематизації сучасних підходів, які розглядаються в наукових джерелах і використовуються фахівцями на практиці, щодо залучення споживачів та партнерів до співпраці з компаніями; розглядаються основні моделі, методи та проблеми, що виникають в процесі співпраці з різними зацікавленими групами компаній. Наводяться приклади ефективного використання компаніями на різних моделей співпраці.

Ключові слова: споживачі, спільнота, співпраця, співтворчість, цінність, взаємодія.

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена анализу и систематизации современных подходов, которые рассматриваются в научных источниках и используются специалистами на практике, для привлечения потребителей и партнеров к сотрудничеству с компаниями. Рассматриваются основные модели, методы и проблемы, возникающие в процессе сотрудничества с различными заинтересованными группами компаний. Приводятся примеры эффективного применения компаниями различных моделей сотрудничества на практике.

Ключевые слова: потребители, сообщество, сотрудничество, сотворчество, ценность, взаимодействие.

ANNOTATION
This article provides analysis and systematization of modern approaches that are eye-scientific sources and used specialists in practice, to attract customers and partners in collaboration with companies. The basic models, methods and problems arising in the course of cooperation various stakeholders with companies are considered. Examples of effective use of different cooperation models by well-known companies are given.

Keywords: consumers, community, collaboration, co-creation, value, interaction.

Завантажити статтю (pdf)