Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Багашова Н.В. Управління проектами в бізнесі

АНОТАЦІЯ
У статті зʼясовано переваги управління проектами порівняно з інтуїтивним використанням досвіду і знань. Проаналізовано причини невдач, які часто виникають у процесі реалізації будь-яких проектів. Обґрунтована важливість використання управління проектами як одного з найбільш прогресивних підходів до ведення бізнесу, який надає можливість підвищення ефективності через мінімальні втрати часу та економію ресурсів.

Ключові слова: управління проектами, бізнес, організаційна структура, ефективність, час, ресурси.

АННОТАЦИЯ
В статье исследованы преимущества управления проектами по сравнению с интуитивным использованием опыта и знаний. Проанализированы причины неудач, которые часто возникают в процессе реализации различных проектов. Обоснована важность использования управления проектами как одного из наиболее прогрессивного похода к ведению бизнеса, который даёт возможность повышения эффективности через минимальные потери времени и экономию ресурсов.

Ключевые слова: управление проектами, бизнес, организационная структура, эффективность, время, ресурсы.

ANNOTATION
The article deals with the advantages of project management as compared with the intuitive usage of experience and knowledge. There analyzed some causes of failure occurring during the implementation of various projects. The author gives proof of the application of project management as one of the most advanced business approaches enabling to increase efficiency through minimum loss of time and resource saving.

Keywords: project management, business, organizational structure, efficiency, time, resources.

Завантажити статтю (pdf)