Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Антонова І.В. Використання інноваційних технологій в готельній індустрії

АНОТАЦІЯ
В статті розглядається таке використання інноваційних технологій в індустрії гостинності, як бенчмаркінг. За останні роки кількість відпочиваючих стрімко зросла, що призвело до активного розвитку індустрії туризму та гостинності, а це, в свою чергу, викликало збільшення уваги до туристичної галузі та посприяло підвищенню конкуренції на ринку. Таким чином, використання інновацій готельними підприємствами стало не тільки конкурентною перевагою, але і можливістю втримати вже існуючі позиції на ринку.

Ключові слова: інновації, інноваційна діяльність, індустрія гостинності, бенчмаркінг, якість, критерії ефективності, готельний сервіс, послуги.

АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается такое использование инновационных технологий в индустрии гостеприимства, как бенчмаркинг. За последние годы количество отдыхающих резко возросло, что привело к активному развитию индустрии туризма и гостеприимства, а это, в свою очередь, вызвало увеличение внимания к туристической отрасли и способствовало повышению конкуренции на рынке. Таким образом, использование инноваций гостиничными предприятиями стало не только конкурентным преимуществом, но и возможностью удержать уже существующие позиции на рынке.

Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность, индустрия гостеприимства, бенчмаркинг, качество, критерии эффективности, гостиничный сервис, услуги.

ANNOTATION
In this article the use of innovative technology in the hospitality industry as benchmarking. In recent years the number of tourists soared, which led to the active development of tourism and hospitality, and this in turn led to increased attention to the tourism industry and contributed to increasing market competition. Thus, use of hotel enterprises innovation was not only a competitive advantage, but also the ability to maintain existing market position.

Keywords: Innovation, hospitality industry, benchmarking, quality and performance criteria, hotel service, service.

Завантажити статтю (pdf)