Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Stepanchuk S.O. Index-matrix approaches of analysis of effective use of the intellectual potential in national economy

ANNOTATION
This article discusses the index-matrix model usage analysis and enhance intellectual potential. Based on introduced Techniques it was built the index-matrix model of efficiency of usage and enhance the intellectual potential in the national economy. Designed matrix models give a clearer picture of the activities of implementing intellectual potential that can be used in further economic and statistical studies. This method allows to determine the potential opportunity to enhance intellectual potential in a stable state of the economy, and investigate the impact of the major factors in the revitalization of intellectual potential through the introduction of various measures to stimulate this process. Results of the study demonstrate the importance of a comprehensive approach in analyzing the intellectual potential in the national economy.

Keywords: index-matrix analysis; activation of intellectual potential; national economy; effectiveness; economic efficiency; productivity economy.

АНОТАЦІЯ
У статті розглядаються індексно-матричні моделі аналізу використання та активізації інтелектуального потенціалу. На основі представленої методики було побудовано індексно-матричну модель ефективності використання та активізації інтелектуального потенціалу в національній економіці. Розроблені матричні моделі дають більш чітке уявлення про показники ефективності реалізації інтелектуального потенціалу, які можуть бути використані в подальших економічних та статистичних дослідженнях. Цей метод дозволяє визначити можливість потенційної активізації інтелектуального потенціалу в стабільному стані економіки, а також дослідити вплив основних факторів на активізацію інтелектуального потенціалу за рахунок запровадження різних заходів зі стимулювання даного процесу. Результати дослідження демонструють важливість застосування комплексного підходу при аналізі використання інтелектуального потенціалу в національній економіці.

Ключові слова: індексно-матричний аналіз; активізація інтелектуального потенціалу; національна економіка; ефективність; економічна ефективність; продуктивність економіки.

АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются индексно-матричные модели анализа использования и активизации интеллектуального потенциала. На основе представленной методики была построена индексно-матричная модель эффективности использования и активизации интеллектуального потенциала в национальной экономике. Разработанные матричные модели дают более четкое представление о показателях эффективности реализации интеллектуального потенциала, которые могут быть использованы в дальнейших экономических и статистических исследованиях. Этот метод позволяет определить возможность потенциальной активизации интеллектуального потенциала в стабильном состоянии экономики, а также исследовать влияние основных факторов на активизацию интеллектуального потенциала за счет введения различных мер по стимулированию данного процесса. Результаты исследования демонстрируют важность применения комплексного подхода при анализе использования интеллектуального потенциала в национальной экономике.

Ключевые слова: индексно-матричный анализ; активизация интеллектуального потенциала; национальная экономика; эффективность; экономическая эффективность; производительность экономики.

Завантажити статтю (pdf)