Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Пиріков О.В. Передумови розробки концепції «товар-сировина-товар»

АНОТАЦІЯ
Стаття присвячена огляду технологій та методів поводження з відходами, як виробництва, так і відходів життєдіяльності людини. Наведено дані стосовно світового досвіду з їх утилізації, методик використання їх у якості вторинної сировини. На прикладі аналітичного огляду світового досвіду з рециклінгу показано невід’ємний комплексний підхід таких напрямів, як екологія та економіка, що, на думку автора, дозволить виділяти екологічну економіку як єдину складову розвитку сталих регіонів країни.

Ключові слова: рециклінг, екологія, переробка, тверді побутові відходи, вторинна сировина.

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена рассмотрению и исследованию технологий и методов обращения с отходами производства и отходов жизнедеятельности человека. Приведены данные мирового опыта по их утилизации, методикам использования в качестве вторичного сырья. На примере аналитического обзора мирового опыта по рециклингу показан комплексный подход таких направлений, как экология и экономика, что, по мнению автора, позволит выделять экологическую экономику как единую составляющую развития устойчивых регионов страны.

Ключевые слова: рециклинг, экология, переработка, твердые бытовые отходы, вторичное сырье.

ANNOTATION
The article is devoted to research and technology and Stuff of waste production and human waste. The data on the utilization of international experience, methods of use as a secondary raw material. For example, an analytical review of international experience in recycling shows an integral holistic approach such areas as the environment and the economy, which, in my opinion, will allow to allocate the ecological economy as a component of the sustainable development of the country.

Keywords: recycling, ecology, recycling, solid waste, secondary raw materials.

Завантажити статтю (pdf)