Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Полуектова Н.Р. Методика управління реінжинірингом бізнес-процесів при впровадженні інформаційних систем управління ресурсами підприємств

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто проблему організації реінжинірингу бізнес-процесів великих та середніх підприємств при впровадженні систем класу ERP. Визначено основні метрики, які дозволяють виконувати моніторинг процесів реінжинірингу. Описано підхід для вибору метрик, які відповідають стратегічним цілям проекту впровадження інформаційної системи.

Ключові слова: ERP-система, реінжиніринг, бізнес-процеси, цільове управління, методика.

АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается проблема организации реинжиниринга бизнес-процессов крупных и средних предприятий при внедрении систем класса ERP. Определены основные метрики, которые позволяют выполнять мониторинг процессов реинжиниринга. Описан подход для выбора метрик, которые соответствуют стратегическим целям проекта внедрения информационной системы.

Ключевые слова: ERP-система, реинжиниринг, бизнес-процессы, целевое управление, методика.

ANNOTATION
The problem of organization of business processes reengineering for large and medium-sized enterprises in the implementation of the ERP systems was considered in the article. Key metrics that allow monitoring reengineering process were identified. Approach to selection of metrics that correspond to strategic objectives of the project of information system implementation was described.

Keywords: ERP system, reengineering, business processes, management by objective, method.

Завантажити статтю (pdf)