Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Благодир Л.М. Аналіз ефективності функціонування переробних підприємств олійно-жирової галузі України з використанням моделі виробничої функції

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто виробничу функцію як специфічну економіко-статистичну модель, яка відображає залежність обсягу випуску продукції від факторів виробництва. Запропоновано методику проведення економічного аналізу на основі виробничої функції. Визначено алокативну і технічну ефективність виробництва соняшникової олії.

Ключові слова: виробнича функція, алокативна ефективність, технічна ефективність, граничний продукт ресурсу,
вартість граничного продукту ресурсу, олійно-жирова промисловість.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрена производственная функция как специфическая экономико-статистическая модель, которая отображает зависимость объёма выпуска продукции от факторов производства. Предложена методика проведения экономического анализа на основе производственной функции. Определена аллокативная и техническая эффективность производства подсолнечного масла.

Ключевые слова: производственная функция, аллокативная эффективность, техническая эффективность, граничный продукт ресурса, стоимость граничного продукта ресурса, масложировая промышленность.

ANNOTATION
The paper considers production function as a specific economic and statistical model, which reflects the dependence of output on production factors. The methodology of economic analysis based on the production function is suggested. Allocative and technical efficiency of oil production is determined.

Keywords: production function, allocative efficiency, technical efficiency, marginal product of the resource, cost of the marginal product of the resource, oil and fat industry.

Завантажити статтю (pdf)