Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Шільвінська О.Л. Особливості обліку витрат на підприємствах готельно-ресторанного комплексу

АНОТАЦІЯ
У статті розглядаються особливості обліку витрат на підприємствах готельно-ресторанного комплексу. Проаналізовано відмінності у застосуванні виробничого і торговельного методу обліку витрат. Запропоновано послідовність обліку виробничих операцій та етапи формування собівартості продукції.

Ключові слова: витрати, собівартість, калькуляція, виробничий метод, торговельний метод.

АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются особенности учета расходов на предприятиях гостинично-ресторанного комплекса. Проанализированы отличия в применении производственного и торгового метода учета расходов. Предложена последовательность учета производственных операций и этапы формирования себестоимости продукции.

Ключевые слова: расходы, себестоимость, калькуляция, производственный метод, торговый метод.

ANNOTATION
In the article, the peculiarities of charges accounting at enterprises of hotel-and-restaurant complex have been examined. The differences in using of productive and trade methods of charges accounting have been analysed. The author has proposed a succession of production operations accounting and the stages of forming prime price of products.

Keywords: charges, prime price, calculation, production method, trade method.

Завантажити статтю (pdf)