Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Фесенко В.В., Загорельська Т.Ю. Облікові викривлення та їх вплив на фінансову звітність

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто облікові викривлення у площині їх впливу на ключові елементи звітів при аудиторських перевірках фінансової звітності. Проаналізовано основні цілі та мотиви здійснення навмисних викривлень фінансової звітності, що стає основою для надання класифікації облікових викривлень за критерієм впливу їх на економічну поведінку користувачів звітності.

Ключові слова: аудит, облікові викривлення, помилка, шахрайство, економічні рішення.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены учетные искажения в плоскости их влияния на ключевые показатели при аудиторских проверках финансовой отчетности. Анализируются основные цели и мотивы совершения намеренных искажений финансовой отчетности, что становится основой для создания классификации учетных искажений по критерию их влияния на экономическое поведение пользователей отчетности.

Ключевые слова: аудит, учетные искажения, ошибка, мошенничество, экономические решения.

ANNOTATION
Authors propose to investigate accounting distortions in the plane of their impact on the key reporting elements in the process of audit. The main aims and motives of intentional distortion of financial statements are analyzed and classification of accounting distortions according to their influence on the economic behaviour of the financial statement users is created.

Keywords: audit, accounting distortions, mistakes, fraud, economic decisions.

Завантажити статтю (pdf)