Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Пастернак Я.П. Вибір методів обліку витрат основної діяльності для потреб управління

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто особливості застосування на підприємствах лакофарбової промисловості попередільного методу обліку витрат. В результаті дослідження обґрунтовано необхідність застосування нормативно-попередільного методу обліку витрат і калькулювання собівартості продукції напівфабрикатним способом.

Ключові слова: метод обліку витрат, попередільний метод, позамовний метод, напівфабрикати, калькулювання, відхилення від норм.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены особенности применения на предприятиях лакокрасочной промышленности попередельного метода учета затрат. В результате исследования обоснована необходимость применения нормативно-попередельного метода учета затрат и калькулирования себестоимости продукции полуфабрикатным способом.

Ключевые слова: метод учета затрат, попередельный метод, позаказный метод, полуфабрикаты, калькулирование, отклонения от норм.

ANNOTATION
The peculiarities of the use of redistribution method for cost accounting at paint industry enterprises are considered in the article. In the result of conducted research, the necessity of the use of normative and redistribution method for cost accounting and the calculation of prime cost by semi-finished technique is substantiated.

Keywords: method of cost accounting, redistribution method, custom method, semi-finished goods, calculation, deviation from norms.

Завантажити статтю (pdf)