Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Кузіна Р.В. Побудова класифікації міжнародних стандартів фінансової звітності

АНОТАЦІЯ
При розгляді питань розвитку облікової системи підприємств, що використовують міжнародні стандарти або здійснюють спроби переходу на МСФЗ, велике значення має дослідження проблеми побудови класифікації МСФЗ. Класифікація міжнародних стандартів фінансової звітності має важливе значення для правильного розуміння їх змісту, завдань та проблематики імплементації українськими підприємствами.

Ключові слова: класифікація, міжнародні стандарти фінансової звітності, облікова інформація, фінансова звітність, імплементація МСФЗ.

АННОТАЦИЯ
При рассмотрении вопросов развития учетной системы предприятий, использующих международные стандарты финансовой отчетности или осуществляющих попытку перехода на МСФО, большое значение имеет исследование построения классификации МСФО. Классификация международных стандартов финансовой отчетности имеет важное значение для понимания их содержания, задач и проблематики имплементации украинскими предприятиями.

Ключевые слова: классификация, международные стандарты финансовой отчетности, учетная информация, финансовая отчетность, имплементация МСФО.

ANNOTATION
When considering the development of the accounting system of enterprises using international financial reporting standards, or attempting to transit to IFRS is of great importance in investigation of classification IFRS. Classification of international financial reporting standards is essential for understanding their content, objectives and implementation issues by Ukrainian enterprises.

Keywords: classification, international financial reporting standards, accounting system, financial reporting, implementation of IFRS.

Завантажити статтю (pdf)