Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Битківська А.В. Особливості бухгалтерського обліку підприємства-боржника в розрізі етапів провадження у справі про банкрутство

АНОТАЦІЯ
Статтю присвячено проблематиці організації та ведення бухгалтерського обліку підприємства-боржника в період провадження у справі про банкрутство. Під час дослідження визначено основні етапи провадження у справі про банкрутство та розглянуто їх вплив на бухгалтерський облік підприємства-боржника. Встановлено необхідність бухгалтерського обліку як джерела інформаційного забезпечення провадження у справі про банкрутство. Визначено суб’єктів відповідальності за організацію бухгалтерського обліку у відповідних процедурах банкрутства.

Ключові слова: банкрутство, бухгалтерський облік, ліквідація, мирова угода, розпорядження майном, санація.

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена проблематике организации и ведения бухгалтерского учета предприятия-должника в период производства по делу о банкротстве. В процессе исследования определены основные этапы производства по делу о банкротстве и рассмотрено их влияние на бухгалтерский учет предприятия-должника. Установлена необходимость бухгалтерского учета как источника информационного обеспечения производства по делу о банкротстве. Определены субъекты ответственности за организацию бухгалтерского учета в процедурах банкротства.

Ключевые слова: банкротство, бухгалтерский учет, ликвидация, мировое соглашение, распоряжение имуществом, санация.

ANNOTATION
The article is devoted to the organization and conduct of the accounting of the debtor enterprise during the proceedings in
bankruptcy. In the course of research, the author identified the main stages of the proceedings in bankruptcy and considered their impact on the accounting records of the debtor company. The necessity of accounting as a source of information support of proceedings in bankruptcy is determined. Subjects of responsibility for conduct of the accounting in the relevant bankruptcy procedures are identified.

Keywords: bankruptcy, accounting, liquidation, settlement agreement, disposition of property, readjustment.

Завантажити статтю (pdf)