Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Святець О.О. Аналіз світового досвіду фінансового забезпечення автодорожньої галузі

АНОТАЦІЯ
Статтю присвячено дослідженню фінансового забезпечення автодорожньої галузі на прикладі економічно розвинених країн світу. Проаналізовано види дорожніх податків, що формують дорожні фонди в економічно розвинених країнах залежно від придбання, володіння або використання транспортного засобу. Визначено три системи платних доріг щодо збору коштів: відкрита, закрита, електронна. Розглянуто специфіку фінансування та особливості платних доріг США, Італії, Франції, Іспанії, Великобританії, Німеччини та Австрії.

Ключові слова: фінансове забезпечення, автодорожня галузь, економічно розвинені країни, податки, механізми фінансування.

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена исследованию финансового обеспечения автодорожной отрасли на примере экономически развитых стран мира. Проанализированы виды дорожных налогов, формирующих дорожные фонды в экономически развитых странах в зависимости от приобретения, владения или использования транспортного средства. Определены три системы платных дорог по сбору средств: открытая, закрытая, электронная. Рассмотрена специфика финансирования и особенности платных дорог США, Италии, Франции, Испании, Великобритании, Германии и Австрии.

Ключевые слова: финансовое обеспечение, автодорожная отрасль, экономически развитые страны, налоги, механизмы финансирования.

ANNOTATION
Article deals with investigation of financial support for road industry based on the example of economically developed countries. It analyzes the types of road taxes that are included in road funds in economically developed countries depending on the acquisition, possession or use of a vehicle. Three toll road systems for raising funds are defined: open, closed, electronic. The specificity of financing and characteristics of toll roads in such countries as the USA, Italy, France, Spain, UK, Germany and Austria are considered.

Keywords: financial support, road industry, economically developed countries, taxes, mechanisms of financing.

Завантажити статтю (pdf)