Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Васильєв О.В., Марченко О.В. Нові підходи до класифікації інвестицій

АНОТАЦІЯ
В статті проаналізовано існуючі на сьогоднішній день види класифікацій інвестицій та інвестиційних ресурсів. Для систематизації процесів інвестування та подальшого формування інвестиційних стратегій класифікацію інвестицій було доповнено новими, сучасними формами. Також було виокремлено принципи формування інвестиційних ресурсів з урахуванням сучасної практики інвестування.

Ключові слова: інвестиції, види інвестицій, класифікація інвестицій, інвестиційні ресурси.

АННОТАЦИЯ
В статье проанализированы существующие на сегодняшний день виды классификаций инвестиций и инвестиционных ресурсов. Для систематизации процессов инвестирования и дальнейшего формирования инвестиционных стратегий классификацию инвестиций дополнено новыми, современными формами. Также выделены принципы формирования инвестиционных ресурсов с учетом современной практики инвестирования.

Ключевые слова: инвестиции, виды инвестиций, классификация инвестиций, инвестиционные ресурсы.

ANNOTATION
This article analyses the currently existing types of classifications of investments and investment resources. Classification of investments is supplemented by new, modern forms with the purpose of systematizing the processes of investment and the further formation of investment strategies. Taking into account the current practice of investment, the principles of formation of investment resources are highlighted.

Keywords: investments, investment types, investment classification, investment resources.

Завантажити статтю (pdf)