Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Лінтур І.В., Туряниця Г.Ю., Лінтур В.В. Необхідність реформування місцевих бюджетів в кризових умовах економіки України

АНОТАЦІЯ
Стаття присвячена ролі бюджетного менеджменту в системі управління економікою держави. Виокремлено проблемні моменти в функціонуванні бюджетної системи. Виділено основні завдання при реформуванні бюджетного менеджменту. З’ясовано роль адекватного ідентифікування проблем та обґрунтування необхідності покращення механізму бюджетного менеджменту. Запропоновано напрями вдосконалення та реформування бюджетного менеджменту в процесі управління економікою України в кризових умовах господарювання.

Ключові слова: бюджетна система, бюджетний менеджмент, управління, економіка держави.

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена роли бюджетного менеджмента в системе управления экономикой государства. Выделены проблемные моменты в функционировании бюджетной системы. Выделены основные задачи при реформировании бюджетного менеджмента. Выяснена роль адекватной идентификации проблем и обоснования необходимости улучшения механизма бюджетного менеджмента. Предложены направления совершенствования и реформирования бюджетного менеджмента в процессе управления экономикой Украины в кризисных условиях хозяйствования.

Ключевые слова: бюджетная система, бюджетный менеджмент, управление, экономика государства.

ANNOTATION
The article is devoted to the role of budget management in the management of the national economy. Problematic aspects of the budget system are pointed out. The main tasks in reforming budget management are specified. The role of adequate identification of issues and rationale for the improvement of budget management are clarified. The areas for improvement and reform of budget management in the management of the economy of Ukraine in crisis are suggested.

Keywords: budget system, budget management, management, state economy.

Завантажити статтю (pdf)