Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Балянт Г.Р., Саянчук Т.М. Впровадження принципів корпоративного управління як умова реалізації ефективної інноваційної політики банків

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто питання взаємин всіх учасників інноваційного процесу банку з точки зору принципів корпоративного управління. Здійснено аналіз зарубіжного досвіду формування моделей корпоративного управління. Виявлено залежність організаційно-економічних інноваційних стратегій банку та існування його як конкурентоспроможної системи.

Ключові слова: банк, інновації, інноваційна політика, корпоративне управління, модель корпоративного управління, корпоративна політика.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены вопросы взаимоотношений всех участников инновационного процесса банка с точки зрения принципов корпоративного управления. Осуществлен анализ зарубежного опыта формирования моделей корпоративного управления. Выявлена зависимость организационно-экономических инновационных стратегий банка и существование его как конкурентоспособной системы.

Ключевые слова: банк, инновации, инновационная политика, корпоративное управление, модель корпоративного
управления, корпоративная политика.

ANNOTATION
The question of relations between all participants in the innovation process of bank in terms of corporate governance principles is considered. The analysis of international experience in development of models of corporate governance is conducted. The dependence of organizational and economic innovation strategies of the bank and its existence as a competitive system are determined.

Keywords: bank, innovation, innovation policy, corporate governance, corporate governance model, corporate policy.

Завантажити статтю (pdf)