Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Григор’єва О.В., Шуткіна І.С. Застосування сучасних систем оплати праці на підприємствах України

АНОТАЦІЯ
Стаття присвячена питанню застосування сучасних систем оплати праці на підприємствах. Метою дослідження є розгляд сучасних систем оплати праці, що практикуються у зарубіжних країнах. Для досягнення мети було розглянуто сучасні форми і системи оплати праці, що застосовуються на підприємствах розвинутих країн, проведена аналогія, та висвітлено можливості із застосуванням систем оплати праці на вітчизняних підприємствах.

Ключові слова: оплата праці, форма оплати праці, система оплати праці, тарифна ставка, виробіток.

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена вопросам использования современных систем оплаты труда на предприятиях. Целью исследования является рассмотрение современных систем оплаты труда, которые практикуются в зарубежных странах. Для достижения цели были рассмотрены современные формы и системы оплаты труда, которые используются на предприятиях развитых стран, проведена аналогия, и рассмотрены возможности использования систем оплаты труда на отечественных предприятиях.

Ключевые слова: оплата труда, форма оплаты труда, системы оплаты труда, тарифная ставка, выработка.

ANNOTATION
The article is devoted to the question of application of the modern systems of labour remuneration in enterprises. The research aims at consideration of the modern systems of remunerations of labour practiced in foreign countries. To accomplish the goal, modern forms and systems of labour remunerations, which are used on the enterprises of the developed countries, were considered. An analogy is made and possibilities of application of the systems of labour remuneration in domestic enterprises are reflected.

Keywords: labour remuneration, form of labour remuneration, system of labour remuneration, tariff rate, production.

Завантажити статтю (pdf)