Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Різак Т.В. Механізми регулювання конкурентоспроможності регіональних кластерів в умовах глобалізації

АНОТАЦІЯ
Стаття присвячена обґрунтуванню теоретичних положень розвитку кластерів в умовах глобалізації і регіоналізації. У статті на основі кластеризації економічної системи розглянуто механізм дії економічних законів, в тому числі законів трансформації однієї економічної системи в досконалішу, тобто в період переходу від індустріального до постіндустріального суспільства.

Ключові слова: механізми, конкурентоспроможність, кластери, глобалізація, регіоналізація, економічні закони, природокористування.

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена обоснованию теоретических положений развития кластеров в условиях глобализации и регионализации. На основе кластеризации исследованы особенности совершенствования механизма действия экономических законов, в том числе в сфере природопользования.

Ключевые слова: механизмы, конкурентоспособность, кластеры, глобализация, регионализация, экономические законы, природопользования.

ANNOTATION
The article is devoted to substantiation of theoretical positions of the cluster development in terms of globalization and regionalization. Based on clustering, the features of improving the mechanism of action of economic laws, particularly in environmental management, are studied.

Keywords: mechanisms, competitiveness, clusters, globalization, economic laws, natural resource use.

Завантажити статтю (pdf)