Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Єгорова О.Ю., Єгорова Ю.В, Можайкіна Н.В. Інновації як основа структурних перетворень і підвищення конкурентоспроможності регіональної економіки

АНОТАЦІЯ
У статті обґрунтована роль інновацій у структурній перебудові регіональної економіки та підвищенні її конкурентоспроможності, проведено аналіз чинників, що стримують структурні перетворення на основі інновацій, визначені завдання регіональної політики держави зі стимулювання інноваційного розвитку регіонів, а також напрямів і умов їх здійснення в Україні.

Ключові слова: інновації, інноваційна діяльність, конкурентоспроможність, інноваційний розвиток регіонів, регіональні наукові центри, регіональна політика, структурні перетворення.

АННОТАЦИЯ
В статье обоснована роль инноваций в структурной перестройке региональной экономики и повышении ее конкурентоспособности, проведен анализ факторов, сдерживающих структурные преобразования на основе инноваций, определены задачи региональной политики государства по стимулированию инновационного развития регионов, а также направлений и условий их осуществления в Украине.

Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность, конкурентоспособность, инновационное развитие регионов, региональные научные центры, региональная политика, структурные преобразования.

ANNOTATION
The scientific research substantiates the role of innovation in the restructuring of the regional economy and enhancing its competitiveness. It conducts the analysis of the constraints to structural transformation through innovation, defines objectives of the regional policy of the state to encourage innovative development of regions and the ways and conditions of their implementation in Ukraine.

Keywords: innovation, innovative activity, competitiveness, innovative development of regions, regional research centers, regional policy, structural transformation.

Завантажити статтю (pdf)