Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Горяна І.В., Бурцева Т.І. Тенденції розвитку черкаського регіону та його трансформаційна динаміка

АНОТАЦІЯ
В статті проведено аналіз взаємодії соціальних, економічних та природних явищ і процесів. Досліджено динаміку основних показників соціально-економічного розвитку. Розглянуто структуру промисловості Черкаського регіону, структуру посівних площ основних сільськогосподарських культур, а також основні показники техногенного навантаження на навколишнє природне середовище.

Ключові слова: регіон, сталий розвиток, промислова політика Черкаського регіону, соціально-економічний розвиток регіону.

АННОТАЦИЯ
В статье проведен анализ взаимодействия социальных, экономических и природных явлений и процессов. Исследована динамика основных показателей социально-экономического развития. Рассмотрена структура промышленности Черкасского региона, структуру посевных площадей основных сельскохозяйственных культур, а также основные показатели техногенной нагрузки на окружающую среду.

Ключевые слова: регион, устойчивое развитие, промышленная политика Черкасского региона, социально-экономическое развитие региона.

ANNOTATION
The interaction between social, economic and natural events and processes are analyzed in the article. The dynamics of the main indicators of socio-economic development are investigated. The structure of Cherkassy region industry, the structure of major crops acreage, as well as key indicators of environmental footprint are considered.

Keywords: region, sustainable development, industrial policy of Cherkasy region, socio-economic development of a region.

Завантажити статтю (pdf)