Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Гоблик В.В., Дем’ян Я.Ю., Гоблик Вл.В. Кластерні ініціативи регіонів в умовах інтеграційних процесів України

АНОТАЦІЯ
Статтю присвячено дослідженню теоретико-методичної сутності кластеру та його місця і ролі у розвитку регіональної економіки України. Проаналізовано досвід впровадження кластерних стратегій в Європейському Союзі. Запропоновано заходи для підвищення конкурентоздатності регіону. Здійснено системний аналіз впливу кластера на соціально-економічний розвиток, що сприятиме зміцненню економічного потенціалу регіонів держави.

Ключові слова: кластер, регіон, конкурентоздатність, Європейський Союз, конкуренція.

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена исследованию теоретико-методической сущности кластера и его места и роли в развитии региональной экономики Украины. Проанализирован опыт внедрения кластерных стратегий в Европейском Союзе. Предложены меры по повышению конкурентоспособности региона. Осуществлен системный анализ влияния кластера на социально-экономическое развитие, которое будет способствовать укреплению экономического потенциала регионов страны.

Ключевые слова: кластер, регион, конкурентоспособность, Европейский Союз, конкуренция.

ANNOTATION
The article is devoted to the exploration of the theoretical and methodological essence of cluster and its place and role in the development of the regional economy. It analyzes the experience of introduction of cluster strategies in the European Union. The authors propose measures to improve the competitiveness of the region. They have implemented a system analysis of influence of cluster on the socio-economic development that will contribute to the strengthening of the economic potential of the regions of the state.

Keywords: cluster, region, competitiveness, European Union, competition.

Завантажити статтю (pdf)