Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Возняк Г.В. Сучасні теорії та парадигми регіонального розвитку: практичний вимір для України

АНОТАЦІЯ
У статті систематизовано та проаналізовано сучасні теорії та парадигми регіонального розвитку. Акцентовано увагу на найбільш впливових напрямах в теорії регіонального розвитку. У результаті дослідження визначено особливості впливу та протиріччя факторів зростання території.

Ключові слова: регіональний розвиток, зростання, сталий розвиток, конкурентні переваги, кластерний підхід, кумулятивні теорії, глобалізація.

АННОТАЦИЯ
В статье проанализированы существующие теории и парадигмы регионального развития. Основное внимание сосредоточено на ключевых направлениях в теории регионального развития. В результате исследования установлены особенности влияния и противоречия факторов роста территории.

Ключевые слова: региональное развитие, рост, устойчивое развитие, конкурентные преимущества, кластерный подход, кумулятивные теории, глобализация.

ANNOTATION
The paper analyzes the existing theories and paradigms of regional development. It focuses on key areas in the theory of regional development. The study established features of the influence and contradictions of territory growth factors.

Keywords: regional development, growth, sustainable development, competitive advantages, cluster approach, cumulative theory, globalization.

Завантажити статтю (pdf)