Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Васильченко Л.С. Кластеризація як інноваційна форма диверсифікації регіональних господарських систем

АНОТАЦІЯ
У статті визначено поняття кластеру, та досліджено концептуальні підходи до сутності кластеризації. Наведено характерні особливості диверсифікованих кластерів та можливості їх застосування в соціально-економічному розвитку регіонів, проаналізовано переваги диверсифікованих кластерів, що дозволяють регіональній економіці підтримувати свою перевагу перед іншими регіонами.

Ключові слова: кластер, кластеризація, диверсифікація, диверсифікованих кластер, регіональні господарські системи, конкурентоспроможність.

АННОТАЦИЯ
В статье определено понятие кластера, и исследованы концептуальные подходы к сущности кластеризации. Приведены характерные особенности диверсифицированных кластеров и возможности их применения в социально-экономическом развитии регионов, проанализированы преимущества диверсифицированных кластеров, позволяющих региональной экономике поддерживать свое преимущество перед другими регионами.

Ключевые слова: кластер, кластеризация, диверсификация, диверсифицированных кластер, региональные хозяйственные системы, конкурентоспособность.

ANNOTATION
In the article, the concept of cluster and conceptual approaches to the essence of clustering are studied. The characteristics of diversified clusters and their possible application in the socio-economic development of the regions are described; the benefits of diversified clusters, which allow regional economy to maintain its advantage over other regions, are analyzed.

Keywords: cluster, clustering, diversification, diversified cluster, regional economic systems, competitiveness.

Завантажити статтю (pdf)