Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Шуміло О.С. Системний підхід під час дослідження економічної безпеки підприємства роздрібної торгівлі

АНОТАЦІЯ
Відповідно до основних ознак, економічна безпека підприємства відповідає ознакам системи. Зазначені у статті аспекти підтверджують властивості системи, що зумовлює об’єктивність використання системного підходу для дослідження економічної безпеки роздрібного підприємства торгівлі. Під час дослідження систему економічної безпеки роздрібного підприємства розглянуто як підсистему соціально-економічної системи торговельне підприємство, визначено її цілі, завдання та сформульовано основні принципи організації і функціонування.

Ключові слова: економічна безпека, підприємство, система, системний підхід, роздрібна торгівля, торговельне підприємство.

АННОТАЦИЯ
В соответствии с основными признаками, экономическая безопасность предприятия отвечает признакам системы. Указанные в статье аспекты подтверждают свойства системы, что приводит к объективному использованию системного подхода при исследовании экономической безопасности розничного предприятия торговли. В ходе исследования систему экономической безопасности розничного предприятия рассмотрено как подсистему социально-экономической системы торговое предприятие, определены ее цели, задания и сформулированы основные принципы организации и функционирования.

Ключевые слова: экономическая безопасность, предприятие, система, системный подход, розничная торговля, торговое предприятие.

ANNOTATION
The author has determined that, in the accordance with the main properties, the company’s economic security conforms to properties of the system. Aspects mentioned in the article confirm properties of the system. This stipulates objectivity of system approach application for the retail company’s economic security examination. In the process of research, the retail company’s economic security system has been considered as a subsystem of a social and economic system «trade company».

Keywords: economic security, company, system, system approach, retail company.

Завантажити статтю (pdf)