Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Христодорова В.Р. Основні методи впливу на господарський ризик

АНОТАЦІЯ
Визначено сутність та принципи реалізації заходів попередження і мінімізації ризику. Доведено, що основними методами впливу на ступінь ризику є: уникнення, компенсація, прийняття, передача та зниження ризику, які не виключають один одного та можуть використовуватися одночасно. Вибір методи впливу на ризик доцільно здійснювати з урахуванням універсальності, результативності, незалежності успіху операцій від зовнішніх чинників, простоти механізму реалізації.

Ключові слова: ризик, ризик-менеджмент, управління ризиком, уникнення, компенсація, прийняття, передача, зниження.

АННОТАЦИЯ
Определены сущность и принципы реализации мер предупреждения и минимизации риска. Доказано, что основными методами влияния на степень риска являются: избежание, компенсация, принятия, передача и снижение риска, которые не исключают друг друга и могут использоваться одновременно. Выбор метода воздействия на риск целесообразно осуществлять с учетом универсальности, результативности, независимости успеха операций от внешних факторов, простоты механизма реализации.

Ключевые слова: риск, риск-менеджмент, управление риском, избежание, компенсация, принятия, передача, снижение.

ANNOTATION
The author detected the essence and principle of implementation of measures to prevent and minimize risk. It is proved that some of the basic methods of influence on risk are: avoidance, compensation, acceptance, transmission and risk reduction, which are not mutually exclusive and can be used simultaneously. Selecting the methods of influence on risk, it is advisable to take into account the universality, effectiveness, independence of successful operations from external factors, ease of implementation mechanism.

Keywords: risk, risk management, risk avoidance, compensation, acceptance, transfer, reduction.

Завантажити статтю (pdf)