Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Редько Н.В. Особливості впровадження системи грейдів для оптимізації системи оплати праці в компанії «Соса-кола»

АНОТАЦІЯ
В статті розглянуті особливості грейдингу та можливості його застосування на підприємствах України, що надає можливість використання альтернативної системи оплати праці, в якій враховується внесок кожного працівника для розвитку підприємства. Надано методику застосування грейдингу для оптимізації системи оплати праці в компанії «Кока-кола».

Ключові слова: грейдинг, система оплати праці, тарифна система, фактори оцінювання, ранжування.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены особенности грейдинга и возможности его применения на предприятиях Украины, что дает возможность использования альтернативной системы оплаты труда, в которой учитывается вклад каждого работника для развития предприятия. Предложена методика применения грейдинга для оптимизации системы оплаты труда в компании «Кока-кола».

Ключевые слова: грейдинг, система оплаты труда, тарифная система, факторы оценивания, ранжирования.

ANNOTATION
The features of grading and possibilities of its application in Ukraine, which allows using alternative wage system, which takes into account the contribution of each employee for enterprise development, are considered. The method of grading is suggested for optimization of wage system at «Coca-Cola».

Keywords: grading, wage system, tariff system, factors of evaluation, ranking.

Завантажити статтю (pdf)