Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Пронько Л.М., Колесник Т.В. Вплив інтеграційних процесів на капіталізацію підприємств

АНОТАЦІЯ
Проведено дослідження щодо розвитку інтеграційних зв’язків за різними рівнями інтегрованості та впливу на систему виробництва. Зазначено напрями розвитку інтеграції, її переваги та недоліки. Визначено взаємозв’язок інтеграційних процесів з диверсифікацією виробництва. Обумовлено ступінь впливу інтеграційних процесів та створених інтегрованих компаній на рівень капіталізації кожного із їх членів.

Ключові слова: інтеграція, інтегровані компанії, інтеграційні процеси, вертикальна інтеграція, диверсифікація, капіталізація, ринкова капіталізація, фінансові результати.

АННОТАЦИЯ
Проведено исследование относительно развития интеграционных процессов за разными уровнями интегрированности и влияния на систему производства. Отмечены направления развития интеграции, ее преимущества, и недостатки. Определенно взаимосвязь интеграционных процессов с диверсификацией производства. Обусловлено степень влияния интеграционных процессов и созданных интегрированных компаний на уровень капитализации каждого из их членов.

Ключевые слова: интеграция, интегрированные компании, интеграционные процессы, вертикальная интеграция,
диверсификация, капитализация, рыночная капитализация, финансовые результаты.

ANNOTATION
Research is conducted in relation to development of integration connections on the different levels of integration and influence on the system of production. Directions of development of integration, its advantages and failings are marked. Intercommunication of integration processes with diversification of production is determined. The degree of influence of integration processes and created integrated companies on the level of capitalization of each of their members is conditioned.

Keywords: integration, integrated companies, integration processes, vertical integration, diversification, capitalization, market capitalization, financial results.

Завантажити статтю (pdf)