Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Помірча О.М. Необхідність впровадження інноваційної діяльності як рушійної сили економічного розвитку суб’єктів господарювання

АНОТАЦІЯ
Статтю присвячено дослідженню поняття інновацій та інноваційної діяльності сучасних суб’єктів господарювання. У матеріалі проаналізовано поняття, такі як інновації, інноваційна діяльність, інноваційні процеси, інноваційний розвиток та інноваційний потенціал суб’єктів господарювання. Приділено увагу методологічним відмінностям в оцінці ефективності інновацій.

Ключові слова: інновації, інноваційна активність, інноваційна діяльність, інноваційні процеси, інноваційний потенціал.

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена исследованию понятия инноваций и инновационной деятельности современных субъектов хозяйствования. В материале рассматриваются понятие, такие как инновации, инновационная деятельность, инновационные процессы, инновационное развитие и инновационный потенциал субъектов хозяйствования. В статье уделяется внимание методологическим различиям в оценке эффективности инноваций.

Ключевые слова: инновации, инновационная активность, инновационная деятельность, инновационные процессы, инновационный потенциал.

ANNOTATION
This article investigates the concept of innovation and innovative activity of modern econoic entities. The article deals with the concept of innovation, innovative activity, innovative processes, innovative development and innovation potential of economic entities. The article focuses on methodological differences in assessing the effectiveness of innovation.

Keywords: innovation, innovative activeness, innovative activity, innovative processes, innovative potential.

Завантажити статтю (pdf)