Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Пилипенко А.А., Ялдін І.В. Формування стратегії стійкого розвитку інтегрованої структури бізнесу в умовах кризи

АНОТАЦІЯ
Обґрунтовано підхід, заснований на матричних методах портфельного аналізу та сценарному моделюванні, до формування стратегії стійкого розвитку інтегрованої структури бізнесу. Особливістю розробки є спрямування інтеграційно-коопераційної взаємодії промислових підприємств на узгоджену протидію кризовим явищам. В контексті зазначеної пропозиції обґрунтовано доречність попарного співвіднесення стратегій учасників інтегрованих утворень.

Ключові слова: інтегрована структура бізнесу, стратегія стійкого розвитку, сценарний підхід, інтеграційна взаємодія, співвіднесення стратегій.

АННОТАЦИЯ
Обоснован подход, основанный на матричных методах портфельного анализа и сценарном моделировании, к формированию стратегии устойчивого развития интегрированной структуры бизнеса. Особенностью разработки является использование интеграционно-кооперационного взаимодействия промышленных предприятий для согласованного противодействия кризисным явлениям. В рамках данного предложения доказана уместность попарного соотнесения стратегий участников интегрированных образований.

Ключевые слова: интегрированная структура бизнеса, стратегия устойчивого развития, сценарный подход, интеграционное взаимодействие, соотнесение стратегий.

АNNOTATION
The article contains the methodical approach to forming the strategy of sustainable development of integrated business structure. This methodical approach is based on the matrix methods of portfolio analysis and scenario modeling. The peculiarity of authors’ proposals is based on using the integration and cooperation process of industrial enterprise as a form of coordinated counteraction to crises. As part of this proposal we proved the relevance of pairwise correlation of strategies of integrated entities participants.

Keywords: integrated business structure, strategy of sustainable development, scenario approach, integration interaction, correlation of strategies.

Завантажити статтю (pdf)