Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Нятіна Н.Л. Професійна освіта як елемент успішного здійснення бізнесу

АНОТАЦІЯ
Обґрунтовано необхідність узгодженої дії працівників, роботодавців і державних інституцій щодо формування трудового потенціалу відповідного рівня шляхом надання і споживання освітніх послуг у сфері професійного навчання та розробленні практичних рекомендацій щодо вдосконалення мотивуючого впливу зазначених суб’єктів на розвиток системи професійного навчання робітничих кадрів.

Ключові слова: людські ресурси, працівники, освіта, професійне навчання, розвиток.

АННОТАЦИЯ
Обоснована необходимость согласованных действий работников, работодателей и государственных институтов относительно формирования трудового потенциала соответствующего уровня путем предоставления и потребления образовательных услуг в сфере профессионального обучения и разработки практических рекомендаций для усовершенствования мотивирующего влияния указанных субъектов на развитие системы профессионального обучения рабочих кадров.

Ключевые слова: человеческие ресурсы, работники, образование, профессиональное обучение, развитие.

ANNOTATION
The author reasons the need for the coordinated actions of workers, employers and state institutions in relation to forming labour potential of the proper level by delivery and consumption of educational services in the field of professional education and development of practical recommendations in relation to perfection of motivational influence of the noted subjects on development of the system of professional education of workers.

Keywords: human resources, workers, education, professional eduction, development.

Завантажити статтю (pdf)