Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Мойсеєнко І.П., Біраковська І.Б. Вимірювання рівня використання інтелектуального капіталу на мікрорівні

АНОТАЦІЯ
У статті визначено особливості трудової діяльності в банківській сфері, запропоновано новий метод обчислення інтелектуального капіталу та відображено динаміку формування інтелектуального капіталу провідних банків України.

Ключові слова: інтелектуальний капітал (далі – ІК), регулятивний капітал (РК), субординований капітал (СК), основні засоби (ОЗ), прибутковість власного капіталу (Пвк), прибутковість нормативного власного капіталу (Пнвк), коефіцієнт капіталізації (КК).

АННОТАЦИЯ
В статье определены особенности трудовой деятельности в банковской сфере, предложен новый метод вычисления интеллектуального капитала и отображена динамика формирования интеллектуального капитала передовых банков Украины.

Ключевые слова: интеллектуальный капитал, регулятивный капитал, субординированный капитал, основные средства, прибыльность собственного капитала, прибыльность нормативного собственного капитала, коэффициент капитализации.

ANNOTATION
The article defines peculiarities of work in the banking sphere, proposes new method of calculating intellectual capital, and shows the dynamics of forming an intellectual capital by the main banks in Ukraine.

Keywords: intellectual capital, regulative capital, subordinated capital, profitability of equity, profitability of normative equity, capitalization coefficient.

Завантажити статтю (pdf)