Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Лукашев С.В., Яндола К.О. Технології мотивації працівників підприємств

АНОТАЦІЯ
Незважаючи на значну кількість робіт, присвячених проблемі мотивації персоналу, спостерігаються певні розбіжності у визначенні основних категорій. У статті уточнено поняття «мотивації» та «технології мотивації». Мотивація представлена як два взаємопов’язані процеси: мотивування та стимулювання. Показані спільні риси та відмінності останніх двох понять. Дано визначення та узагальнена класифікації методів мотивації.

Ключові слова: мотивація, мотивування, стимулювання, технології мотивації, методи мотивації.

АННОТАЦИЯ
Несмотря на значительное количество работ, посвященных проблеме мотивации персонала, наблюдаются различия в определении основных категорий. В статье уточнены понятия «мотивация» и «технологии мотивации». Мотивация представлена как два взаимосвязанных процесса: мотивирование и стимулирование. Показаны общие черты и различия последних двух понятий. Дано определение и обобщенна классификации методов мотивации.

Ключевые слова: мотивация, мотивирование, стимулирование, технологии мотивации, методы мотивации.

ANNOTATION
The relevance of the topic is caused by the increasing role of the human factor in the development and operation of enterprises. Trying to attract the most qualified employees, managers use different methods of motivation. Despite the considerable amount of scientific researches devoted to this issue, there are significant differences in the definition of the main categories. In the article the categories of «motivation» and «technology of motivation» are clarified. Motivation is represented as two interrelated processes: motivation and stimulation. In the article, the similarities and differences between the last two categories are described. The definition and classification of the methods of motivation are given.

Keywords: motivation, motivate, stimulation, motivate technologies, methods of motivation.

Завантажити статтю (pdf)