Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Кузьмак О.І. Управління інноваційним потенціалом підприємства

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто суть, значення та важливість розвитку інноваційних процесів на підприємстві. Визначено ступінь впливу інноваційного потенціалу на розвиток підприємств. Досліджено основні чинники, які перешкоджають ефективному використанню наявного інноваційного потенціалу підприємств та його розвитку. Обґрунтовано етапи прийняття управлінських рішень щодо ефективного використання інноваційного потенціалу підприємств.

Ключові слова: інновації, інноваційний потенціал, інноваційний розвиток, інноваційна стратегія, інноваційна політика.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены суть, значение и важность развития инновационных процессов на предприятии. Определена степень влияния инновационного потенциала на развитие предприятий. Исследованы основные факторы, которые препятствуют эффективному использованию имеющегося инновационного потенциала предприятий и его развитию. Обоснованы этапы принятия управленческих решений по эффективному использованию инновационного потенциала предприятий.

Ключевые слова: инновации, инновационный потенциал, инновационное развитие, инновационная стратегия, инновационная политика.

ANNOTATION
The article examines the nature, meaning and importance of innovation processes in the enterprise. The degree of innovation potential for the development of enterprises is determined. The main factors that hinder the effective use of existing innovative potential of enterprises and their development are examined. The stages of decision-making for effective use of innovative potential of enterprises are proved.

Keywords: innovation, innovative potential, innovative development, innovation strategy, innovation policy.

Завантажити статтю (pdf)