Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Крисько Ж.Л. Процесний підхід до управління інноваційною діяльністю у дорожньому будівництві

АНОТАЦІЯ
У статті обґрунтовано доцільність організації ефективного управління інноваційною діяльністю на підприємствах дорожнього будівництва. Проаналізовано стан ринку дорожнього будівництва. Виокремлено функції інноваційного проектування на підприємствах дорожнього будівництва. Виявлено, що сучасним науковим методом управління інноваційною діяльністю є його моделювання. Узагальнено моделі управління інноваційними процесами. Встановлено, що найкращою моделлю інноваційного процесу є його процесна модель.

Ключові слова: дорожнє будівництво, моніторинг, інноваційна діяльність, управління, процесний підхід, моделювання.

АННОТАЦИЯ
В статье обоснована целесообразность организации эффективного управления инновационной деятельностью на предприятиях дорожного строительства. Проанализировано состояние рынка дорожного строительства. Выделены этапы инновационного проектирования на предприятиях дорожного строительства. Выявлено, что современным научным методом управления инновационной деятельностью является его моделирование. Обобщены модели управления инновационными процессами. Установлено, что лучшей моделью инновационного процесса является его процессная модель.

Ключевые слова: дорожное строительство, мониторинг, инновационная деятельность, управление, процессный подход, моделирование.

ANNOTATION
The expediency of effective innovation management organization at the road construction enterprises has been proved. The market terms of road construction have been analyzed. The stages of innovative projection at the road construction enterprises have been outlined. It has been revealed that the modern scientific method of innovative management is its modelling. The patterns of innovative processes management have been summarized. It has been proved that the best pattern of the innovative process is its processing pattern.

Keywords: road construction, monitoring, innovative activity, management, processing approach, modelling.

Завантажити статтю (pdf)