Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Крилов Д.В. Теоретико-методологічні основи формування механізмів управління інвестиційним проектом промислового підприємства

АНОТАЦІЯ
Досліджено понятійний апарат сутності управління інвестиційним проектом на підприємстві. Надано авторське визначення сутності поняття управління інвестиційним проектом на підприємстві. Виокремлено складові механізму управління інвестиційним проектом на промисловому підприємстві. Охарактеризовано кожну складову механізму управління інвестиційним проектом на промисловому підприємстві. Визначено доцільність та встановлено необхідність використання механізмів управління інвестиційним проектом на промисловому підприємстві. Запропоновано механізм управління інвестиційним проектом на промисловому підприємстві.

Ключові слова: механізм, управління, інвестиційний проект, інвестиції, планування, контроль, контролінг, рішення, інформація, прогнозування, оцінка.

АННОТАЦИЯ
Исследован понятийный аппарат сущности управления инвестиционным проектом на предприятии. Предоставлено авторское определение сущности понятия управления инвестиционным проектом на предприятии. Выделены составляющие механизма управления инвестиционным проектом на промышленном предприятии. Охарактеризована каждая составляющая механизма управления инвестиционным проектом на промышленном предприятии. Определена целесообразность и установлена необходимость использования механизмов управления инвестиционным проектом на промышленном предприятии. Предложен механизм управления инвестиционным проектом на промышленном предприятии.

Ключевые слова: механизм, управление, инвестиционный проект, инвестиции, планирование, контроль, контроллинг, решение, информация, прогнозирования, оценка.

ANNOTATION
The author investigates the conceptual framework of the nature of management of investment projects in the enterprise. The article provides author’s definition of the essence of the concept of management of investment projects in an enterprise. Author determined components of the mechanism of management of investment projects in the industrial enterprise. The characteristic of each component of the mechanism of management of investment projects in the industrial enterprise is provided. The feasibility of and the need for investment project management tools in the industrial plant are determined. The mechanism of management of investment projects in the industrial enterprise is suggested.

Keywords: mechanism, management, investment project, investment planning, monitoring, controlling, decision, information, prediction, evaluation.

Завантажити статтю (pdf)