Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Коломієць Т.В. Формування моделі конкурентоспроможності аграрного підприємства з врахуванням впливу на неї рівня інтелектуального капіталу

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто необхідність підвищення конкурентоспроможності підприємства в сучасних умовах ведення господарської діяльності. Встановлено, що наразі існує проблема недостатності повної та адекватної інформації для проведення оцінки поточного стану конкурентоспроможності підприємства. Визначено, що одним із найважливіших факторів формування конкурентоспроможності підприємства в сучасних умовах є інтелектуальний капітал. Запропоновано модель оцінювання конкурентоспроможності аграрного підприємства, що надає можливість ефективно використовувати інформацію в якісному вимірі із врахуванням впливу складових інтелектуального капіталу.

Ключові слова: інтелектуальний капітал, конкурентоспроможність, інтелектуальні ресурси, нечітка логіка, нечітке модулювання.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрена необходимость повышения конкурентоспособности предприятия в современных условиях ведения хозяйственной деятельности. Установлено, что в настоящее время существует проблема недостаточности полной и адекватной информации для проведения оценки текущего состояния конкурентоспособности предприятия. Определено, что одним из важнейших факторов формирования конкурентоспособности предприятия в современных условиях является интеллектуальный капитал. Предложена модель оценки конкурентоспособности аграрного предприятия, что даст возможность эффективно использовать информацию в качественном измерении с учетом влияния составляющих интеллектуального капитала.

Ключевые слова: интеллектуальный капитал, конкурентоспособность, интеллектуальные ресурсы, нечеткая логика, нечеткое моделирование.

ANNOTATION
Necessity of improving the competitiveness in the modern conditions of doing business is considered. Nowadays, there is a problem of insufficiency of complete and adequate information to assess the current state of competitiveness. It has been determined that one of the major factors of competitiveness in modern conditions is intellectual capital. The model for estimation of competitiveness of agricultural enterprises, which enables efficient use of information in qualitative terms, taking into account the impact of the components of intellectual capital is proposed.

Keywords: intellectual capital, competitiveness, intellectual resources, fuzzy logic, fuzzy modelling.

Завантажити статтю (pdf)