Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Жерліцин Д.М. Складові фінансової системи підприємства як об’єкту управління

АНОТАЦІЯ
Визначено взаємозв’язок множин управлінських підсистем фінансової системи підприємства. Уточнено сутність процесів сталого функціонування і розвитку фінансової системи підприємства. Визначено основні елементи та взаємозв’язки фінансової системи підприємства як об’єкта управління. Уточнено сутність, стосунки і склад основних показників фінансової системи підприємства. Визначено управлінські особливості функціонування підсистем операційно-фінансової й інвестиційно-фінансової діяльності.

Ключові слова: системний підхід, теорія управління підприємством, фінансова система підприємства, стійкість фінансової системи, робочий капітал, оборотний капітал, фінансовий потік.

АННОТАЦИЯ
Определена взаимосвязь множеств управленческих подсистем финансовой системы предприятия. Уточнена сущность процессов устойчивого функционирования и развития финансовой системы предприятия. Определены основные элементы и взаимосвязи финансовой системы предприятия как объекта управления. Уточнены сущность, отношения и состав основных показателей финансовой системы предприятия. Определены управленческие особенности функционирования подсистем операционно-финансовой и инвестиционно-финансовой деятельности.

Ключевые слова: системный подход, теория управления предприятием, финансовая система предприятия, устойчивость финансовой системы, рабочий капитал, оборотный капитал, финансовый поток.

ANNOTATION
The correlation of sets of management subsystems of the enterprise’s financial system is identified. The essence of sustainable operation and development of the financial system of the enterprise is refined. The main elements of the financial system and the relationship of the enterprise as a control object are identified. The essence of the relationship and structure of the main indicators of the financial system of the enterprise are clarified. The peculiarities of the management subsystems operational and financial, investment and financial activities are determined.

Keywords: systemic approach, theory of enterprise management, enterprise’s financial system, stability of the financial system, working capital, current capital, cash flow.

Завантажити статтю (pdf)