Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Євтушенко Г.В., Бабошко А.І., Бушля Д.І. Операційні ризики в системі банківської діяльності та нові шляхи їх попередження

АНОТАЦІЯ
Банківська діяльність є одним із найважливіших секторів економіки. Комерційні банки у своїй діяльності піддаються впливу багатьох ризиків. Для успішного та ефективного функціонування вони мають створити ефективну систему управління ризиками. Стаття присвячена аналізу основних напрямів вдосконалення процесу управління операційним ризиком. Автором запропоновано комплексну модель управління операційним ризиком у комерційному банку.

Ключові слова: банківський сектор, фінансові ризики, операційні ризики, система управління операційним ризиком, Базельський комітет.

АННОТАЦИЯ
Банковская деятельность является одним из важнейших секторов экономики. Коммерческие банки в своей деятельности подвергаются воздействию многих рисков. Для успешного и эффективного функционирования они должны создать эффективную систему управления рисками. Статья посвящена анализу основных направлений совершенствования процесса управления операционным риском. Автором предложена комплексная модель управления операционным риском в коммерческом банке.

Ключевые слова: банковский сектор, финансовые риски, операционные риски, система управления операционным риском, Базельский комитет.

ANNOTATION
Banking is one of the most important sectors of the economy. Commercial banks in their activities are exposed to many risks. For the successful and efficient functioning of commercial banks, they need to create an effective system of risk management. The article is devoted to the main ways of improving the operational risk management process. The author proposed a complex model of operational risk management in a bank.

Keywords: banking, financial risks, operational risks, operational risk management, Basel Committee.

Завантажити статтю (pdf)