Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Гурська І.С. Формування та функціонування ринку продукції тваринництва в Тернопільській області

АНОТАЦІЯ
У статті проаналізовано тенденції формування регіонального ринку продукції тваринництва і виявлено основні проблеми його функціонування. Наведено динаміку виробництва та реалізації основних видів тваринницької продукції. Визначено найбільш прийнятні напрями розвитку та ефективного функціонування ринку продукції тваринництва.

Ключові слова: регіональний ринок, попит, пропозиція, реалізація, якість, ціна реалізації, конкурентоспроможність.

АННОТАЦИЯ
В статье проанализированы тенденции формирования регионального рынка продукции животноводства и обнаружены основные проблемы его функционирования. Приведена динамика производства и реализации основных видов животноводческой продукции. Определены наиболее приемлемые направления развития и эффективного функционирования рынка продукции животноводства.

Ключевые слова: региональный рынок, спрос, предложение, реализация, качество, цена реализации, конкурентоспособность.

ANNOTATION
The article analysed tendencies of forming regional market of animal products and found out the basic problems of its functioning. The dynamics of production and realization of basic types of animal products are provided. The most acceptable directions in relation to development and effective functioning of animal products market are determined.

Keywords: regional market, demand, suggestion, realization, quality, cost of realization, competitiveness.

Завантажити статтю (pdf)