Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Гармідер Л.Д. Концепція розвитку кадрового потенціалу торговельного підприємства

АНОТАЦІЯ
У статті проаналізовано сучасні концептуальні підходи до управління персоналом та його розвиток. Обґрунтовано необхідність розробки концептуальних підходів до розвитку кадрового потенціалу торговельних підприємств. Запропонована концепція розвитку кадрового потенціалу підприємства, що побудована як система блоків (теоретичне підґрунтя розвитку кадрового потенціалу, концептуальні ідеї розвитку кадрового потенціалу та концептуальна модель розвитку кадрового потенціалу).

Ключові слова: кадровий потенціал, розвиток, концепція, управління персоналом.

АННОТАЦИЯ
В статье проанализированы современные концептуальные подходы к управлению персоналом и его развитие. Обоснована необходимость разработки концептуальных подходов к развитию кадрового потенциала торговых предприятий. Предложена концепция развития кадрового потенциала предприятия, построенная как система блоков (теоретическая основа развития кадрового потенциала, концептуальные идеи развития кадрового потенциала и концептуальная модель развития кадрового потенциала).

Ключевые слова: кадровый потенциал, развитие, концепция, управление персоналом.

ANNOTATION
The modern conceptual approach to personnel management and its development is analysed. The necessity of exploitation of the conceptual approach to staff potential development of trade enterprises is reasoned. The conception of staff potential development of enterprise, which is built as a system of blocks (theoretical basis of staff potential development, conceptual ideas of staff potential development and conceptual model of staff potential development), is offered.

Keywords: staff potential, development, conception, personnel management.

Завантажити статтю (pdf)