Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Вівчар О.І. Інтеграційні процеси логістики у контексті забезпечення фінансово-економічної безпеки бізнесу

АНОТАЦІЯ
Сучасні наукові дослідження вказують на той факт, що без єдиної системи фінансово-економічної безпеки бізнесу неможливо знайти вихід з кризи, стабілізувати економічну ситуацію, створити ефективний механізм ведення бізнесу. У цьому контексті проведено дослідження логістичних аспектів фінансово-економічної безпеки бізнесу. На основі чого запропоновано організаційно-економічний механізм реалізації логістичної складової в контексті фінансово-економічної безпеки підприємницьких структур.

Ключові слова: безпека бізнесу, фінансово-економічна безпека, логістична складова системи фінансово-економічної безпеки бізнесу, логістична стратегія, ефективність логістичної системи, система фінансово-економічної безпеки бізнесу.

АННОТАЦИЯ
Современные научные исследования указывают на тот факт, что без единой системы финансово-экономической безопасности бизнеса невозможно найти выход из кризиса, стабилизировать экономическую ситуацию, создать эффективный механизм ведения бизнеса. В этом контексте проведены исследования логистических аспектов финансово-экономической безопасности бизнеса. На основе чего предложено организационно-экономический механизм реализации логистической составляющей в контексте финансово-экономической безопасности предпринимательских структур.

Ключевые слова: безопасность бизнеса, финансово-экономическая безопасность, логистическая составляющая системы финансово-экономической безопасности бизнеса, логистическая стратегия, эффективность логистической системы, система финансово-экономической безопасности бизнеса.

ANNOTATION
Modern scientific studies point to the fact that without a single system of financial and economic security of business it is impossible to overcome the crisis, stabilize the economic situation, and create an effective mechanism for conducting business. In this context, a study of logistical aspects of financial and economic security of business is carried out. It serves the basis for prompted the organizational and economic mechanism of realization of logistics component in the context of financial and economic security of businesses.

Keywords: business security, financial and economic security, logistics component of financial and economic security of business, logistics strategy, efficiency of logistics systems, financial and economic security of business.

Завантажити статтю (pdf)