Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Бухун Ю.В. Економічна значимість впровадження на підприємствах космічної галузі інвестиційного проект-менеджменту

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто такий важливий для масштабних інвестиційних проектів в космічній галузі інструмент управління інвестиційною діяльністю, як інвестиційний проект-менеджмент з точки зору його економічної значущості, ефективності та поширеності на вітчизняних підприємствах космічної галузі. Даний підхід до управління виробництвом, попри недостатнє поширення на вітчизняних космічних підприємствах, має широкий інструментарій для успішного ведення інвестиційних та інноваційних проектів, оцінки виконуваності проектів за усіма параметрами та розрахунку економічної ефективності як проектів в цілому, так і способу організації їх виконання.

Ключові слова: інвестиції, проект-менеджмент, підприємства космічної галузі, економічна значимість, оцінка ефективності.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрен такой важный для масштабных инвестиционных проектов в космической отрасли инструмент управления инвестиционной деятельностью, как инвестиционный проект-менеджмент с точки зрения его экономической значимости, эффективности и распространенности на отечественных предприятиях космической отрасли. Данный подход к управлению производством, несмотря на недостаточное распространение на отечественных космических предприятиях, имеет широкий инструментарий для успешного ведения инвестиционных и инновационных проектов, оценки выполнимости проектов по всем параметрам и расчета экономической эффективности как проектов в целом, так и способа организации их выполнения.

Ключевые слова: инвестиции, проект-менеджмент, предприятия космической отрасли, экономическая значимость, оценка эффективности.

ANNOTATION
This article considered such an important instrument of investment activity management as investment project management in terms of its economic importance for large-scale investment projects in the space branch, effectiveness and prevalence in domestic enterprises of space industry. This approach in managing production, despite its insignificant use at domestic space enterprises, has a wide range of instruments for successful investment and innovative projects, assessment of the feasibility of projects by all parameters and calculation of the economic efficiency of the projects in general and the way of organizing their implementation.

Keywords: investment, project management, enterprises of space industry, economic importance, evaluation of effectiveness.

Завантажити статтю (pdf)