Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Базалійська Н.П., Бойко Д.І. Концептуальні основи оцінювання персоналу промислового підприємства

АНОТАЦІЯ
У статті узагальнено сутність поняття «оцінювання персоналу». Визначено місце оцінювання персоналу в системі управління персоналом. Встановлено переваги ефективного оцінювання персоналу для промислового підприємства. Проаналізовано показники оцінювання персоналу промислового підприємства. Сформовано напрямки оцінювання праці спеціалістів та керівників на промисловому підприємстві.

Ключові слова: оцінка, оцінювання персоналу, показники оцінювання персоналу, напрями оцінювання персоналу.

АННОТАЦИЯ
В статье обобщена сущность понятия «оценка персонала». Определено место оценки персонала в системе управления персоналом. Установлено преимущества эффективного оценивания персонала для промышленного предприятия. Проанализированы показатели оценки персонала промышленного предприятия. Сформированы направления оценки труда специалистов и руководителей на промышленном предприятии.

Ключевые слова: оценка, оценка персонала, показатели оценки персонала, направления оценки персонала.

ANNOTATION
The essence of the concept «personnel assessment» is generalized. The place of personnel assessment in personnel management is determined. The benefits of effective personnel assessment procedure for industrial enterprises are established. The performance of personnel assessment in industrial enterprise is analyzed. Directions of labour assessment of specialists and managers in an industrial enterprise are formed.

Keywords: valuation, personnel assessment, performance of personnel assessment, directions of personnel assessment.

Завантажити статтю (pdf)