Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Світовий О.М. Особливості організації та функціонування кооперації у зернопродуктовому підкомплексі та її роль у формуванні та розподілі доданої вартості

АНОТАЦІЯ
У статті аргументовано необхідність посилення ролі кооперації у зернопродуктовому підкомплексі як інструменту покращення дохідності усіх його елементів. Обґрунтовано доцільність залучення більшої кількості виробників зернової продукції та переробних підприємств до кооперативного руху для справедливого розподілу доданої вартості.

Ключові слова: ефективність виробництва, кооператив, зернопродуктовий підкомплекс, додана вартість, прибуток.

АННОТАЦИЯ
В статье аргументирована необходимость усиления роли кооперации в зернопродуктовом подкомплексе как инструмента улучшения доходности всех его элементов. Обоснована целесообразность привлечения большего количества производителей зерновой продукции и перерабатывающих предприятий к кооперативному движению для справедливого распределения добавленной стоимости.

Ключевые слова: эффективность производства, кооператив, зернопродуктовый подкомплекс, добавленная стоимость, прибыль.

ANNOTATION
The paper argues the need to strengthen the role of cooperatives in grain production subcomplex as a tool to improve the yield of all its elements. Expediency attracts more producers of grain production and processing facilities to the cooperative movement for fair distribution of value added.

Keywords: efficiency, cooperative, grain production subcomplex, value added, profit.

Завантажити статтю (pdf)