Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Пурій Г.М. Світові моделі організації державного фінансування вищої освіти

АНОТАЦІЯ
У статті проаналізовано моделі організації бюджетного фінансування вищої освіти у розвинених країнах світу. З’ясовано, що у світовій практиці сформувалося декілька підходів до організації державного фінансування вищої освіти: фінансування «за результатами», фінансування «за видатками» та договірне фінансування. Визначено особливості зазначених моделей бюджетного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів і на цій основі запропоновано удосконалений спосіб державного фінансування вищої освіти в Україні.

Ключові слова: вища освіта, інвестиції, механізм фінансування, моделі фінансування, державне фінансування.

АННОТАЦИЯ
В статье проанализированы модели организации бюджетного финансирования высшего образования в развитых странах мира. Выяснено, что в мировой практике сформировалось несколько подходов к организации государственного финансирования высшего образования: финансирование «по результатам», финансирование «по расходам» и договорное финансирование. Определены особенности указанных моделей бюджетного обеспечения деятельности высших учебных заведений и на этой основе предложен усовершенствованный способ государственного финансирования высшего образования в Украине.

Ключевые слова: высшее образование, инвестиции, механизм финансирования, модели финансирования, государственное финансирование.

ANNOTATION
The models of organization of the budgetary financing of higher education in the developed countries of the world are analysed in this article. It is discovered that as for organization of the state financing of higher education, some approaches in world practice are formed: financing “by results”, financing “by charges” and contractual financing. The features of the noted models of the budgetary funding of activity of higher educational establishments are determined and in this basis the improved mechanism of state financing of activity of higher educational establishments is offered.

Keywords: higher education, investments, mechanism of financing, models of financing, state financing.

Завантажити статтю (pdf)