Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Полторак А. С. Стратегія імпортозаміщення товарів легкої промисловості в системі напрямів економічного зростання України

АНОТАЦІЯ
Статтю присвячено дослідженню можливості реалізації політики імпортозаміщення продукції легкої промисловості в Україні. Дано визначення поняттю «імпортозаміщення», проаналізовано обсяги експорту та імпорту продукції легкої промисловості в Україні за 2011–2013 рр., визначено рівень імпортозалежності галузі легкої промисловості України, графічно представлено тенденції змін рівня залежності від імпорту галузі легкої промисловості України. Узагальнено основні заходи стратегії імпортозаміщення товарів легкої промисловості в системі напрямів економічного зростання України.

Ключові слова: імпортозаміщення, стратегія імпортозаміщення, легка промисловість, економічне зростання, імпорт.

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена исследованию возможности реализации политики импортозамещения продукции легкой промышленности в Украине. Определено понятие «импортозамещение», проанализированы объемы экспорта и импорта продукции легкой промышленности в Украине за 2011-2013 гг., определен уровень импортозависимости отрасли легкой промышленности Украины, графически представлены тенденции изменений уровня зависимости от импорта отрасли легкой промышленности Украины. Обобщены основные меры стратегии импортозамещения товаров легкой промышленности в системе направлений экономического роста Украины.

Ключевые слова: импортозамещение, стратегия импортозамещения, легкая промышленность, экономический рост, импорт.

ANNOTATION
The article is devoted to the research on the possibility to implement the policy of import substitution of light industry products. The term “import substitution” is defined; export and import volumes of light industry products in the period from 2011 to 2013 are analyzed; the level of import dependency of Ukrainian light industry branch is estimated; the tendencies of changes in dependency on import in Ukrainian light industry branch are represented graphically. The main measures of the strategy of import substitution of light industry products in the system of Ukrainian economic growth tendencies are summarized.

Keywords: import substitution, strategy of import substitution, light industry, economic growth, import.

Завантажити статтю (pdf)