Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Кузьменко О.Ю. Актуальність створення індустріальних парків в Україні

АНОТАЦІЯ
Досліджено нові перспективні можливості інвестиційної активності промисловості та регіонів. Визначено сутність індустріальних (промислових) парків, що дозволить здійснити промислову модернізацію країни та відновити конкурентоспроможність національного товаровиробника на ринку глобальних інвестицій. Розглянуто алгоритм створення та функціонування індустріальних парків. Наведено моделі управління індустріальними парками.

Ключові слова: індустріальний парк, керуюча компанія, промислове виробництво, інвестиційна активність, концепція, ініціатор створення.

АННОТАЦИЯ
Исследованы новые перспективные возможности инвестиционной активности промышленности и регионов. Определена сущность индустриальных (промышленных) парков, что позволит осуществить промышленную модернизацию страны и восстановить конкурентоспособность национального товаропроизводителя на рынке глобальных инвестиций. Рассмотрены алгоритм создания и функционирования индустриальных парков. Приведены модели управления индустриальными парками.

Ключевые слова: индустриальный парк, управляющая компания, промышленное производство, инвестиционная активность, концепция, инициатор создания.

ANNOTATION
New perspective possibilities of investment activity of industry and regions were investigated. The essence of industrial parks was determined. It will help to carry out industrial modernization of country and renew the competitiveness of national commodity producer at the market of global investments. The algorithm of creation and functioning of industrial parks was examined. The models of industrial parks management were provided.

Keywords: industrial park, managing company, industrial production, investment activity, conception, initiator of creation.

Завантажити статтю (pdf)